Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 

            

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW


WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek spełniający wymagania art. 28 ust. 4 ustawy o odpadach. Uwagi szczegółowe dotyczące zawartości wniosku przedstawiono w pliku o nazwie Informacja
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów składany przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - powinien dodatkowo spełniać wymagania określone w art. 32 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25 poz. 202 ze zmianami) i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25 poz. 202 ze zmianami w Dz. U. z 2007r., Nr 128 poz. 893)

Załączniki:

  • dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
  • dokument potwierdzający, że Wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym - wypis z  KRS ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej .

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAW
Starostwo Powiatowe w Kole ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Złożenie dokumentów: Biuro podawcze Starostwa, parter
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika - I piętro, pok. 107
tel. 63 2617883
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
I piętro, pok. 107.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
jeden miesiąc, dwa miesiące, w przypadkach skomplikowanych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna.


OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł od każdego rodzaju działalności, a w pozostałych przypadkach 82,00 zł należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12,
 pokój nr 114

lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło

Bank Zachodni WBK o/Koło Nr 131090 1203 0000 0000 2000 5871


TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Starosty Kolskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika - I piętro, pok. 107
tel. 63 2617883


PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.  z 2001 r., Nr 112, poz. 1206).

Załączniki

Informacje o zawartości wniosku (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".